Kontrol af navngivning af variabler i VS 2019

Har ikke tal på hvor mange gange jeg har svaret på spørgsmålet om hvordan man sætter Visual Studio 2019 op til at give advarsler når man erklærer variabler med en “forkert” (alt er jo subjektivt) navngivning. Så nu tænkte jeg at svaret blev til et blog indlæg med tilhørende video.

Jeg kan godt lide at lokale variabler navngives med “camelCase” som eksempelvis

int antalMåneder;
string personNavn;

Derfor vil jeg gerne have VS til at advare hvis jeg ikke overholder dette – som eksempelvis:

Det kræver en opsætning – her er en kort video der viser hvordan:

camelCase navngivning af variabler i VS 2019