Bogen om C# 8.0

Der er sjældent noget der er så skidt at det ikke er godt for noget.

Et par måneds ufrivillig pause fra undervisning og konsulentbistand har givet luft nok til at få afsluttet et endnu et bogprojekt. Jeg har afleveret trykfil til Scandinavian Book, og bedt dem trykke første oplag af Bogen om C# 8.0. Den ligger nu klar til distribution fra NBC og boghandlere, og er dermed klar til semesterstart på de forskellige uddannelser. Den kan naturligvis også købes af virksomheder og private.

Bogen er på 333 sider og dækker alle grundlæggende emner inden for programmering med C# 8.0. Du kan læse mere om indhold på http://www.bogenomcsharp.dk, og her vil der i øvrigt også blive uploadet en del videoer som underbygger de forskellige kapitler.

Undervisere og beslutningstagere er velkommen til at kontakte mig hvis de ønsker en bog tilsendt til gennemsyn.

Dejligt endnu engang at lempe en bog fra de ellers trygge rammer i GitHub og ud i den vilde verden 😉

Bogen om C# 8.0